رئیس مرکز ملی فضایی مطرح کرد:

فرستادن انسان به فضا با استفاده از امکانات بین‌المللی

فناوری

رئیس مرکز ملی فضایی معاونت علمی گفت: توسعه علوم زیستی و فرستادن انسان به فضا از اولویتهای مرکز ملی فضایی به شمار می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی با اشاره به ضرورت توسعه کاربری های عمومی فضایی در کشور، گفت: در برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی، تمرکز بر روی توسعه خدمات فضایی برای جامعه است.

وی افزود: بر همین اساس، یکی از مهم ترین اولویت های مدنظر در این برنامه، توسعه علوم زیستی، کاوش فضایی و فرستادن انسان به فضا با استفاده از امکانات بین‌المللی است که این کار با مشارکت همه نهادهای ذیربط در حوزه فضایی میسر خواهد شد.

منطقی بیان کرد: توسعه پژوهش در سطح کلیه مراکز علمی کشور و ایجاد همکاری به صورت کنسرسیومی در سطح ملی و بین‌المللی نیز می تواند یکی از اولویت های این حوزه باشد.

وی ادامه داد: در برنامه ۱۰ ساله اول به نمایش توانمندی و اقتدار ملی با بهره‌گیری از توسعه درونزای فناوری‌های فضایی پرداختیم و در برنامه دوم کاربری های عمومی را توسعه خواهیم داد.

کد N1910196