عکس روز: هاله خورشید

فضا,مکزیکوسیتی,عکس,عکس روز خبری

هاله خورشید روز شنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) ۲۰۱۸ در نزدیکی یادمان «فرشته استقلال» در مکزیکوسیتی تشکیل شده است.

هاله‌های خورشید ناشی از اندرکنش نور در جو با بلورهای یخ است.

AP Photo/Anthony Vazquez