طرح مدیریت تعارض در شهرداری گامی اساسی در پیشگیری از فساد و رانت

اجتماعی

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را گامی اساسی در پیشگری از فساد و رانت و تعارض منافع از سوی شورای شهر تهران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد سالاری با اشاره به تصویب طرح "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران"  توسط اعضای شورای شهر تهران گفت: این طرح توسط تعدادی از اعضای شورا  تهیه شده و امروز یک فوریت آن به تصویب رسید. اهداف طراحان این طرح اتخاذ تدابیر لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و به نوعی رفع و یا کاهش حداکثری تاثیرات سوء تعارض منافع در شهرداری تهران و مدیریت شهری است.

وی با اشاره به بندهای این طرح ادامه داد: به موجب این طرح، مدیران ارشد شهرداری تهران که بیش از یک چهارم سرمایه شرکتی را سهامدار باشند و مسئولیت مدیرعاملی و یا عضویت در هیات مدیره شرکت مذبور را داشته باشند و یا در فرایند نظارت بر کار این شرکت و یا مشاوره حضور داشته باشند از معامله با شهرداری تهران منع می شوند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در بند دیگر این طرح آمده است که بستگان مدیران ارشد شهرداری که شرایط ذکر شده را نیز دارا باشند هم از معامله با شهرداری منع می شوند.

سالاری در خصوص یکی از مهم ترین بندهای این طرح بیان کرد: عدم استفاده کارکنان شهرداری از مزایای پروانه اشتغال نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز از دیگر موارد ذکر شده در طرح است. چراکه در فرایند ایفای مسئولیت مربوط به پروانه اشتغال نظام مهندسی اعم از ارائه خدمات به عنوان مهندس ناظر و...تعارض منافع بوجود می آید و به دلیل حضور در فرایند صدور پروانه امکان تخلف نسبت به مقررات شهرسازی و معماری و یا افت کیفیت ساخت و ساز را رقم می زند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  ادامه داد: لذا تدوین کنندگان این طرح تصمیم به ایجاد محدودیت هایی در این خصوص کرده اند که پس از تصویب جزییات و کلیات این طرح و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مکلف می شود ، لیست کارکنان شهرداری که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را ظرف مدت 3 ماه بصورت شفاف در سامانه شهرداری تهران قرار دهد .

وی در خصوص نحوه استتخدام بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران که در طرح تعارض منافع آمده است بیان کرد: به موجب این بند  مدیران ارشد از استخدام بستگان خود  بدون طی کردن سازوکارهای قانونی و به صورت دستوری منع می شوند .

سالاری افزود: موضوع دیگر سفرهای خارجی مدیران ارشد شهرداری تهران است که باید شفاف سازی شود چراکه پارادایم شفافیت، پارادایمی غالب در دنیا امروز است که با رویکرد موجود در این طرح بسیاری از فسادها و رانت ها و تعارض منافع ها شکل نمی گیرد .

وی در ادامه با بیان اینکه بعضا صاحبنظران و رسانه ها سوال دارند که چرا این طرح به برخی از موضوعات دیگر از جمله تعارض منافع در انتصابات مربوط به رانت های سیاسی و قومیتی و یاانجام معامله شهرداری تهران و سازمان های تابعه آن با بخش خصوصی ورود پیدا نکرده است، اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد که از مجموعه مشارکت هایی که شهرداری تهران در حوزه سرمایه گذاری با بخش خصوصی بر روی املاک و اراضی شهر انجام داده ، میزان تخلفات در این پروژه ها بیشتر از سایر مشارکت هایی بوده که شهرداری خودش در آن سهیم و شریک نبوده است.

سالاری افزود: اما اینکه چرا ما به این موضوع ورود نکردیم به این دلیل است که پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم  که در قوانین فرادست مشارکت شهرداری با بخش خصوصی منع نشده و از آنجاییکه مصوبات شورا در کمیته تطبیق با قوانین فرادست تطبیق داده می شود احتمال رد چنین یندی وجود داشت.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران  در خصوص انتصابات سیاسی و قومیتی گفت: ما شاهدیم که در سطوح مختلف تصمیم گیری کشور با روی کار آمدن یک جریان سیاسی بعضا انتصابات هم مبتنی بر نگاه سیاسی شکل می گیرد که می توان اسم آن را رانت سیاسی و انتصابات از قومیت های مربوط به مدیران ارشد شهرداری تهران رانت قومیتی نامید.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در خصوص انتصابات سیاسی و قومیتی هم  تا جایی که می دانم این مساله منع نشده است. البته موضوع انتصابات با عنوان رانت های سیاسی در کشورهای توسعه یافته که داعیه دموکراسی را دارند نیز بسیار رایج است چراکه وقتی یک جریان سیاسی با رای مردم روی کار می آیند مردم توقع دارند که برنامه آن جریان اجرا شود و مدیرانی بکار گرفته شوند که به آن جریان باور دارند و اینجا تعارضی بین مطالبه مردم و تعارض منافع پیش می آید .

سالاری افزود: البته اشکالی که در این خصوص در کشور وجود دارد اینست که در کشور ما بعضا با تغییر مدیران  دولت و یا راشد مدیریت شهری ما شاهد تسری این تغییرات در بدنه کارشناسی و تخصصی و صف هم هستیم در صورتی که در کشورهای پیشرفته بدنه کارشناسی میتنی بر شایشه سالاری و تخصص گرایی انتخاب می شوند و انتصابات با رویکرد سیاسی در لایه های میانی و صف هم صورت می گیرد اما چون ما در قوانین فرداست قانون منعی برای این مساله نداشتیم نتوانستم ورود کنیم.

وی در پایان با اشاره به با تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران  اظهار داشت: شورای شهر تهران مبتنی بر مبانی نظری گفتمان اصلاحات که همانا  مبارزه اساسی با فساد و رانت و تصمیم گیری مبتنی برمصالح عمومی است عمل کرده و اعتقاد و باورش برای مبارزه با فاسد و رانت خیلی جدی است.

سالاری ادامه داد: شورای پنجم شهر تهران به منظور رفع اثرات ناشی تعارض منافع این طرح را تصویب کرد چراکه اعضای شورای پنجم معتقدند مبارزه با فساد و رانت و جلوگیری از اثرات سوء تعارض منافع در نهادی مانند شهرداری  که مجموعه گسترده ای از خدمات را ارائه می دهد باید در مرحله پیشگیری باشد و اساسا راهکار اصلی مبارزه با رانت و جلوگیری از تحقق تعارض منافع یک اقدام پیشگیرانه است .

وی افزود:  لذا برای اولین بار در کشور  شورای شهر تهران با تصویب یک فوریت این طزح تصمیم گرفت تا گام های اساسی را برای مبارزه با فساد و رانت و جلوگیری از تداوم این روند بردارد.

کد N1909999