توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی؛

مدل توسعه بازار محصولات کشاورزی تدوین شد

فناوری

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی مدل توسعه بازار محصولات زیست فناوری را تدوین کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدل توسعه بازار محصولات کشاورزی با سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از برنامه های ستاد است که اجرای آن از سال گذشته آغاز شده است.

برنامه ای که ذیل آن، تغییر الگوی کشت طبق دستورالعمل شرکت دانش بنیان اتفاق می افتد و در این طرح، صندوق زیست فناوری نیز متعهد به تضمین بهره وری محصول شده است.

شریان اصلی زندگی ساز در هر جامعه بازار محصولات کشاورزی و غذایی آن جامعه است. با این توضیح، هرگونه اختلال و ناهمگونی در این مقوله نه تنها بخش کشاورزی را متاثر می‌کند، بلکه رفاه اجتماعی توده‌های مصرفی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.

 این مسئله‌ سال‌هاست بخش کشاورزی کشور از آن رنج می‌برد. با هدف رفع این نابسامانی ها در حوزه کشاورزی، مدل توسعه بازار محصولات کشاورزی در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تدوین شده است.

کد N1909891