مهدی اسلامی سرپرست خزانه دار فدراسیون گلف شد

ورزش ایران,بهروز منتقمی,فدراسیون گلف ایران

ی سرپرست خزانه دار فدراسیون گلف مشخص شد.

به گزارش ایلنا و روابط عمومی فدراسیون گلف، با حکم بهروز منتقمی مهدی اسلامی سرپرست خزانه دار فدراسیون گلف شد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای مهدی اسلامی

نظر به تعهد و سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی در امور مالی به موجب این حکم بعنوان "سرپرست خزانه دار فدراسیون گلف" منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظابف محوله با مد نظر قرار دادن اجرای قوانین و مقررات مرتبط موفق باشید.

بهروز منتقمی

سرپرست فدراسیون گلف

 

کد N1909825