معاون قضایی دیوان عدالت اداری:

«فوق العاده ویژه» امسال در پاداش پایان خدمت لحاظ می شود

اجتماعی

معاون قضایی و توسعه مدیریت منابع دیوان عدالت اداری گفت:«فوق العاده ویژه» امسال در پاداش پایان خدمت لحاظ می شود.

معاون قضایی و توسعه مدیریت منابع دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «تفاوت تطبیق حقوق» و «فوق العاده ویژه» جزو مبانی کسور بازنشستگی کارمندان دولت است و در سال جاری این موارد در پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان لحاظ می شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا فضل زرندی، معاون قضایی و توسعه مدیریت منابع دیوان، درباره رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ فروردین امسال مبنی بر عدم احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه به عنوان حقوق و مزایای مستمر قابل احتساب در پاداش پایان خدمت کارکنان دولت اظهار داشت: این رأی در راستای حل تعارض بین آراء صادره از برخی شعب دیوان عدالت اداری و بر اساس مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۷۶ و ذیل تبصره ماده ۷۸ و مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

وی افزود: در عین حال قانونگذار به موجب (بند ۲ قسمت الف تبصره ۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷، موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت را برای سال جاری به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات آن ارجاع داده است که به موجب اصلاحیه سال ۱۳۷۹ قانون یادشده مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است.
معاون قضایی و توسعه مدیریت منابع دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: با توجه به مبانی قانونی یاد شده، هر چند رأی وحدت رویه صادره در مقام رفع تعارض آراء شعب دیوان عدالت در موارد مشابه لازم الاجرا است، ولی از آنجایی که مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت در سال جاری تغییر یافته است بنابراین تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده ویژه که جزء مبانی کسور بازنشستگی کارمندان دولت هستند در سال جاری قابل احتساب در پرداخت پاداش پایان خدمت است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اظهار امیدواری کرد: این مساله با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اینک در دستور کار مجلس قرار دارد به نحو مناسب و دائمی برای اجرا از سال آینده تعیین تکلیف شود.

کد N1909813