راهنماهای بالینی، تصمیم عاقلانه برای کنترل هزینه‌های نظام سلامت

اجتماعی

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت گفت: اجرای راهنماهای بالینی و همزمان به رقابت گذاشتن ارائه خدمات در بیمارستان و خارج از بیمارستان ز جمله راه‌کارهای کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد میرزابیگی با بیان این‌که ویترین طرح تحول سلامت، بیمه همگانی بود، گفت:  اگرچه در ابتدا قرار بود 5 میلیون نفر بیمه شوند، اما نزدیک به 11 میلیون نفر که بیمه نبودند، بیمه شدند.  همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ؛ باید از طرح تحول سلامت محا فظت ومراقبت کرد؛ زیرا این طرح یک حرکت انقلابی در حوزه اجتماعی  وبرای مردم و بویژه طبقات محروم است و مردم باید کماکان از آن بهره ببرند.   

وی درباره کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های مدیران در نظام سلامت در دو جهت عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد. عرضه یعنی تصمیم مسئولین برای این‌که بتوانند منابع محدود  و در اختیار خود را به صورت بهینه مصرف کنند و در واقع با داده کمتر، ستاده بیشتری داشته باشند.

میرزابیگی ادامه داد: در نتیجه سمت عرضه حاصل تصمیم‌گیری‌های اساسی مدیران است،‌ اما  سمت تقاضا ، مربوط به مردم و گیرندگان خدمت می‌شود.  بنابراین هر تصمیمی که گرفته می‌شود بهتر است در محدوده عرضه باشد تا ضمن  حصول تغییرات موثر وکارآمد در محدوده تقاضا و برای مردم ؛ محدود سازی ارائه  خدمات ، اتفاق نیفتد.

معاون سابق پرستاری وزارت بهداشت با بیان این‌ که مسیر ها؛ روشها ‌ و نحوه  ارایه خدماتی که به مردم  عرضه می‌شود، قابل کنترل است، افزود: در نظام سلامت و با حفظ  چارچوب خدمات  بهداشتی ؛ مراقبتی و درمانی، مسائل بسیار زیادی در محدوده عرضه وجود دارد که می‌توان با تصمیم‌گیری صحیح، این روشها را بهینه سازی کرد بدون آنکه نیاز به کاهش یا  ایجاد محدودیت  برای تعداد  و کیفیت خدمات باشد.   

وی با بیان این‌که اجرای راهنماهای بالینی، یکی از تصمیم‌گیری‌های صحیح و عاقلانه برای کنترل هزینه‌ها محسوب می‌شود، اظهار کرد: اجرای راهنماهای بالینی و به رقابت گذاشتن خدمات در بیمارستان و خارج از بیمارستان از جمله راه‌کارهای کنترل هزینه‌ها در نظام سلامت است.

کد N1909753