با همکاری سه دانشگاه برتر؛

طرح کلان ملی «شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه» انجام شد

فناوری

دانشگاه شهید بهشتی از مشارکت این دانشگاه در طرح کلان ملی «شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه» به همراه دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، طرح کلان ملی «شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه» با همکاری دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی و فردوسی مشهد انجام گرفت.

شورایعالی علوم تحقیقات (عتف) یک مجموعه از موضوعات تحقیقاتی مهم کشور را به عنوان پروژه ملی مطرح کرده است که یکی از این طرح ها طرح شبکه هوشمند برق ایران است.

سند راهبرد ملی توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق ایران در سال ۱۳۹۵ در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

یک فصل از کتاب «کاربرد فناوری‌های شبکه های هوشمند» از کتاب‌های جدید انتشارت «Academic press Elsevier» به طرح کلان ملی ایران اختصاص یافت.

 این انتشارات بین‌المللی به مطالعات کاربردی در سطح دنیا می پردازد.

کد N1909638