فیلم: سعی کنید به این دروازه‌بان‌ها نخندید!

فیلم سرگرمی, فیلم, سرگرمی, فیلم دروازه بان

اشتباهات دروازه بانی و البته لحظاتی خنده دار در فوتبال را مشاهده می کنید.

سعی کنید به این دروازه‌بان‌ها نخندید!


اشتباهات دروازه بانی و البته لحظاتی خنده دار در فوتبال را مشاهده می کنید.
فیلم: سعی کنید به این دروازه‌بان‌ها نخندید!اشتباهات دروازه بانی و البته لحظاتی خنده دار در فوتبال را مشاهده می کنید.
کد N1904249