یک فعال گردشگری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

رقابتِ کباب و آبگوشت ایرانی با پاستا و قهوه‌ ایتالیا و فرانسه شدنی نیست

کد N1900577