«آیفیک» هیات مدیره جدیدش را شناخت

فرهنگی

انتخابات هیات مدیره «آیفیک» در مجمع عمومی این انجمن صنفی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «آیفیک»، مجمع عادی و عمومی انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران تشکیل شد. موضوع این جلسه انتخاب هیات مدیره جدید  بود که در ادامه جلسه با اکثریت آرا ایرج محمدی، اسماعیل عفیفه، سیدامیر پروین حسینی، سیده فاطمه ابوالقاسمی، نادر رضایی، آرمان زرین کوب و علی شیرمحمدی به عنوان اعضای منتخب هیات مدیره و مجید اوجی و سید عبدالرحیم غفوریان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه فهیمه سلیمانی و احمد محمدزاده نیز به عنوان بازرسان منتخب این انجمن اکثریت آرا را کسب کردند.

اعتلای حرفه و هنر تولید فیلم و برنامه های دیداری و شنیداری در ایران، ایجاد یک نظام حرفه ای برای توسعه تولید فیلم و برنامه های دیداری و شنیداری در کشور، پشتیبانی و حراست از حقوق صنفی، حرفه ای، مادی و معنوی اعضا و حضور فعال به عنوان یک مرکز تخصصی و ذی‌صلاح در مسایل حرفه ای در کلیه زمینه های مربوط به شرکت ها و موسسات فیلمسازی از اهداف انجمن صنفی شرکت ها و موسسات فیلمسازی ایران (آیفیک) است.

کد N1899643