سامانه تسهیلات ارزی ویژه اعضای هیأت علمی راه‌اندازی شد

كلان ، پولی ، مالی,علوم تحقیقات و فناوری,وزارت علوم,اعضای,علمی,تسهیلات ارزی

مرکز همکاریهای علمی بین‌المللی وزارت علوم به منظور تسهیل امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در رویدادهای علمی بین المللی سامانه تسهیلات ارزی اعضای هیات علمی را راه اندازی کرد.

به گزارش ایلنا؛ مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسهیل امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در رویدادهای علمی بین المللی و فراهم آوردن تسهیلات لازم در این خصوص و برای جلوگیری از اتلاف وقت اساتید و تردد آنان به ویژه اساتید شهرستان نسبت به راه‌اندازی سامانه سفرهای علمی و بین المللی اقدام کرد.

اعضای هیات علمی جهت دریافت تسهیلات ارزی می‌توانند درخواست خود را از طریق مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خود در سامانه مسافرت های خارجی ثبت کنند.

نماینده رسمی دانشگاه دراین سامانه می‌تواند براساس کد کاربری و گذر واژه که از سوی این مرکز به هر دانشگاه / مراکز علمی داده خواهد شد نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کرده و نتیجه آن را نیز پیگیری و پس از اتمام مراحل اداری و قانونی نامه نهایی را از طریق دفاتر نمایندگی خود دریافت کنند.

مراحل ارسال درخواست و دریافت پاسخ:

۱- ارسال درخواست از سوی دانشگاه / مراکز

۲- دریافت نامه از سوی کارشناس مرکز

۳- بررسی مدارک

۴- تهیه نامه نهایی

۵- دریافت نامه نهایی

تمامی این مراحل از طریق سامانه و کدرهگیری اختصاص یافته قابل پیگیری است. اعضای هیات علمی برای اطلاعات بیشر می‌توانند به سایت همکاری‌های علمی و بین المللی وزارت علوم به آدرس https://cisc.msrt.ir/faمراجعه کنند.

کد N1899363