عارف رییس کمیسیون آموزش مجلس شد

مجلس,عارف

محمدرضا عارف به عنوان رییس کمیسیون آموزش مجلس انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در جریان انتخابات هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف به عنوان رییس این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین قاسم احمدی لاشکی و جبار کوچکی نژاد به عنوان نواب رییس و علیرضا  سلیمی، محمد باسط درازهی به عنوان دبیران و میرحمایت میرزاده به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات انتخاب شدند.

 

کد N1898116