مخالفت نمایندگان با کلیات طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور

مجلس,صحن علنی مجلس

نمایندگان مجلس در بررسی کلیات طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور با کلیات این طرح مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، در جریان صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در بررسی کلیات طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور با کلیات این طرح مخالفت کردند.

در همین راستا، نمایندگان با ۶۱ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۲۲۵ تن از نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت کردند.

 

 

 

کد N1897883