اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس/ اعتبارنامه‌های اعتراضی طی ۵ روز رسیدگی خواهد شد

مجلس,آیین نامه داخلی مجلس,صحن علنی,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان صحن علنی، با اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز مجلس و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ارجاعی از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۶ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۶ این طرح، تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون بدین شرح اصلاح می گردد:

تبصره ۱- شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز نماید.

در همین راستا نمایندگان با با ۱۸۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح این طرح موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این طرح هم موافقت خود را در صحن علنی امروز مجلس اعلام نمودند.

براساس ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، فراز دوم ماده ۳۱ به شرح زیر اصلاح شد؛

اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می گردد و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت رسیدگی به مجلس ارائه کند.

برهمین اساس نمایندگان مجلس با با ۱۹۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن با اصلاح ماده ۷ این طرح موافقت کردند.

 

کد N1897803