امتحانات ۱۶۶۰ دانش آموز و دانشجو در زندان‌های تهران در حال اجراست

حقوقی قضایی,مدیر کل زندان‌های استان تهران

مدیر کل زندان‌های استان تهران از شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۱۶۶۰ دانش آموز و دانشجو در خرداد ماه سال ۹۷ در سطح آموزشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زندان‌های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مصطفی محبی با اعلام خشنودی از عملکرد واحد آموزش در جذب مددجویان مستعد و دارای شرایط برای ادامه تحصیل زندان‌های استان در مقاطع مختلف از ابتدایی تا دانشگاه گفت: از ۱۶۶۰ داوطلب تحصیل تعداد ۱۰ نفر از مددجویان دانشجو در بازداشتگاه اوین، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ و زندان رجایی شهر در مراکز دانشگاه پیام نور، ۴۰۰ نفر از مددجویان دانشجو در بازداشتگاه اوین، ندامتگاه قزلحصار و زندان رجایی شهر در مراکز آموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی بعثت ۱ و ۲ و ۳ و تعداد ۱۲۵۰ نفر از مددجویان دانش آموز در مدارس دایر در کانون اصلاح و تربیت، ندامتگاه شهر ری، مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ، بازداشتگاه اوین، ندامتگاه قزلحصار و زندان رجایی شهر همزمان با سراسر مراکز آموزشی کشور  با حضوری پررنگ در امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ شرکت کردند.

وی یکی از اصلی‌ترین برکات و دستاوردهای نظام زندانبانی اسلامی کشور را ایجاد فرصت برای ادامه تحصیل مددجویان در زندان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: علی رغم هجمه‌های دروغین معاندین نظام، مسئولین ذی ربط در دستگاه قضا تمام سعی خویش را در هر سنگری برای اصلاح و تربیت مددجویان زندان‌ها به کار می‌گیرند که وجود این تعداد از مددجویان دانش آموز و دانشجو موید این حقیقت و واقعیت است.

کد N1897454