آمار و ارقام نیمه نخست بازی تیمهای آلمان و مکزیک(عکس)

کد N1897018