فیلم: گل دوم روسیه به عربستان | گل چریشف را ببینید!

گل, جام جهانی, عربستان روسیه, خلاصه عربستان روسیه, خلاصه روسیه عربستان, گل اول روسیه, گل روسیه به عربستان, گل گازینسکی, گل اول جام جهانی, گل روسیه به عربستان, نتیجه بازی عربستان روسیه, بازی عربستان روسیه, بازی امروز روسیه عربستان, خلاصه بازی روسیه عربستان, روسیه عربستان جام جهانی, گل دوم روسیه به عربستان, گل چریشف, فیلم گل دوم روسیه, فیلم گل دوم روسیه به عربستان, خلاصه نیمه اول روسیه عربستان, نتیجه بازی امروز روسیه, نتیجه بازی امروز روسیه به عربستان

فیلم: گل دوم روسیه به عربستان | دومین گل روسیه به عربستان را دنیس چریشف به ثمر رساند. چریشف بازیکن تعویضی روسیه در دقیقه 41 بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 توانست دومین گل روسیه را وارد دروازه عربستان کند. فیلم گل دوم روسیه به عربستان را در ادامه ببینید..

بیشتر ببینید: اولین گل جام جهانی .

دومین گل روسیه به عربستان


گل دوم روسیه به عربستان را دنیس چریشف در دقیقه 41 به ثمر رساند.

فیلم: گل دوم روسیه به عربستان | گل چریشف را ببینید!فیلم: گل دوم روسیه به عربستان | دومین گل روسیه به عربستان را دنیس چریشف به ثمر رساند. چریشف بازیکن تعویضی روسیه در دقیقه 41 بازی افتتاحیه جام جهانی 2018 توانست دومین گل روسیه را وارد دروازه عربستان کند. فیلم گل دوم روسیه به عربستان را در ادامه ببینید..

.
کد N1895680