فیلم: گل اول روسیه به عربستان | نخستین گل جام جهانی 2018

گل, جام جهانی, عربستان روسیه, خلاصه عربستان روسیه, خلاصه روسیه عربستان, گل اول روسیه, گل روسیه به عربستان, گل گازینسکی, گل اول جام جهانی, گل روسیه به عربستان, نتیجه بازی عربستان روسیه, بازی عربستان روسیه, بازی امروز روسیه عربستان, خلاصه بازی روسیه عربستان, روسیه عربستان جام جهانی,

فیلم: گل اول جام جهانی 2018 | نخستین گل جام جهانی 2018 را گازینسکی بازیکن روسیه به عربستان زد. در دقیقه دوازدهم بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال بین روسیه و عربستان، گازینسکی موفق شد با نخستین گل بازی را به ثمر برساند. گل او جام جهانی 2018 را در ادامه ببینید....

گل عربستان به روسیه


گل گازینسکی به عربستان را ببینید!
فیلم: گل اول روسیه به عربستان | نخستین گل جام جهانی 2018 فیلم: گل اول جام جهانی 2018 | نخستین گل جام جهانی 2018 را گازینسکی بازیکن روسیه به عربستان زد. در دقیقه دوازدهم بازی افتتاحیه جام جهانی فوتبال بین روسیه و عربستان، گازینسکی موفق شد با نخستین گل بازی را به ثمر برساند. گل او جام جهانی 2018 را در ادامه ببینید....

df
کد N1895677