کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی

کد N1895387