کشف راز پیدایش منظومه شمسی در ستاره های دنباله دار

فناوری

تحقیقات جدید ذراتی در ستاره های دنباله دار کشف کرده که متعلق به ۴.۶ میلیارد سال قبل و زمان پیدایش منظومه شمسی بوده است.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از ایندپندنت، تحقیقات جدید ذراتی عجیبی متعلق به ۴.۶ میلیارد سال قبل را در ستاره های دنباله دار  پیدا کرده اند که در آغاز پیدایش منظومه شمسی به وجودآمده اند.

هوپ ایشی از دانشگاه هاوایی با همکاری گروهی از محققان جستجو برای یافتن نمونه های بازمانده از گرد و غبار قبل از تشکیل خورشید را در ستاره های دنباله دار آغاز کردند. این ستاره های دنباله دار هنگام گذر از جلوی خورشید، نوعی گرد و غبار منتشر می کنند که روی مدار زمین باقی می ماند و دانشمندان آن را جمع آوری  و بررسی کردند.

ایشی در این باره می گوید: تحقیقات ما نشان می دهد این ذرات عجیب مربوط به دوران قبل از تشکیل خورشید هستند.

ایشی و گروهش به دنبال دانه های شیشه ای هستند که گرد و غبار بین سیاره ای نامیده می شوند و معمولا قطر آنها یک صدهزارم موی انسان است. این مواد در اصل شیشه هایی حاوی فلزات و سولفیدها هستند.

 بخش هایی از گرد و غبار میان سیاره ای هنوز هم بقایای زمان تشکیل جهان را در خود دارد و می تواند درباره مواد سازنده سیارات و ستارگان نکاتی را به ما بیاموزد.

نمونه های باقیمانده از گرد و غبار پیش از تشکیل خورشید در ستاره های دنباله دار حفظ شده که خارج از سحابی خورشید به وجود آمده اند.

 این بدان معناست که آنها از نیروهای ویران کننده ای که سیارات را به وجود آورده اند دور بوده اند و در وضعیت اصلی خود حفظ شده اند.

مواد جامد اصلی در آغاز تشکیل منظومه شمسی شامل سیلیکون های بی شکل، کربن و یخ بوده اند. اما این گرد و غبار به طور معمول ویران شده و در فرایند تشکیل سیارات دوباره به کار گرفته شده است.

کد N1894817