عکس: سجا کمال | فوتبالیست زن، عربستانِ بن سلمان را تبلیغ می کند؟

سجا, سجا کمال, سجی کمال, عکس سجا کمال, سجا کمال کیست, تصاویر سجا کمال, سجا کمال فوتبال, سجا کمال فوتبالیست, فرح عزب, فوتبالیست زن, فوتبال زنان, فوتبالیست زن عربستانی, سجا کمال عربستان, فوتبالیست زن عرب, فوتبالیست زن سعودی, فوتبالیست زن عربستان, سجا کمال فوتبال زنان, تصویر سجا کمال, تصاویر سجی کمال, اینستاگرام سجی کمال, اینستاگرام سجا کمال, عکس فرح عزب, تصاویر فرح عزب,

عکس: سجا کمال | سجا کمال فوتبالیست زن عربستانی است که به تازگی معروف شده. انتشار عکس های سجا کمال در کنار فرح عزب فوتبالیست زن اردنی در مجله وُگ عربی، این دو زن را از زمین فوتبال به زمین تبلیغات کشانده است. عکس های سجا کمال در اینستاگرام و توییتر دست به دست می شود. اما ماجرای سجا کمال چیست؟

سجا کمال؛ فوتبالیست زن عربستانی


محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی سعی دارد با تبلیغات رسانه ای و اقدامات ساختارشکنانه، عربستان جدیدی را به جهان معرفی کند. او در این راه حاضر است هر کاری بکند، از زندانی کردن و کشتن شاهزادگان سعودی، تا دادن اجازه رانندگی به زنان عربستانی.
حالا اما عربستانِ بن سلمان یک ابزار تبلیغاتی جدید پیدا کرده؛ زنان! زنان سعودی که تا پیش از این با برقع شناخته می شدند، حالا با الگوی جدیدی مواجه شده اند. زن ورزشکار عربستانی، بدون حجاب، با آرایش غلیظ! «سجا کمال» در برنامه تبلیغاتی عربستان بن سلمان، جایگاه ویژه ای دارد! عکس های سجا کمال، به عنوان زن عربستانی جدید روی جلد مجله وُگ چاپ شده و سعی می کند تصویری را که از زنان سعودی در ذهن ها نقش بسته بود، تغییر دهد. 
واکنش جامعه سنتی عربستان، به زنانی که از این الگوهای جدید تبعیت می کنند، جالب خواهد بود. مردم عربستان، با آن عقاید خشک و متعصب در برابر تغییرات نسل جدید جبهه خواهند گرفت، یا در برابر حاکم مستبد عربستان بار دیگر سر فرود خواهند آورد؟ 

عکس های سجا کمال


سجا کمال فوتبالیست زن عربستانی

کد N1889724