حذف قهرمان ایران از جاکارتا به جرم همسرش!

کد N1885594