دیدارهای امروز ظریف با سفرای جدید خارجی/عکس

کد N1885579