پیام خداحافظی الماس سیاه برای هواداران/ مامه تیام از استقلال جدا شد!

کد N1885494