بازار داغ افطاری‌های سیاسی در هتل‎های پنج ستاره نشانه خدمت به مردم است؟

کد N1884006