تصاویر رویترز از انفجار خونین در بنغازی لیبی

کد N1883997