قانون مبارزه با پولشویی، سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند

سیاسی

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند و تحت نظارت دقیق قرار می‌دهد.

ژرژیک آبرامیان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بررسی "قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی تمام داد و ستدهای مالی را تحت نظر یک سامانه قرار می‌دهد و این سامانه نظارت بر این تراکنش‌ها دارد. به عبارتی کل این داد و ستدهای مالی توسط این سامانه رصد می‌شود و اگر این تراکنش‌ها دلیل منطقی نداشته باشد و بر اساس اسناد نباشد تحت پیگیری و سؤال قرار می‌گیرد. همچنین اگر مشخص شود این تراکنش‌ها با یک منشا جرمی انجام شده است خود به خود کسانی که این تخلفات را انجام داده باشند به پای میز محاکمه کشیده می‌شوند.

وی با بیان این‌که «پولشویی در کشور رواج دارد»، افزود: چون زیرساخت‌های مربوط به تراکنش‌ها و هم قوانینی که مستقیماً بتواند این تراکنش را کنترل کند نداریم، پولشویی در کشور رواج پیدا می‌کند.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است که به مجلس نیز این قانون ارائه می‌شود که امیدواریم مجلس این قانون مترقی را تصویب کند. 

نماینده مسیحیان ارمنی حوزه جنوب کشور تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی در صورت تصویب نهایی بدون شک سیستم گردش پول و نقدینگی را شفاف می‌کند و تحت نظارت دقیق قرار می‌دهد. در تمام دنیا پولشویی وجود دارد و مسئله فراگیری است. اگر نظارت بر گردش پول نقد نباشد فساد بوجود می‌آید.

وی در تعریف پولشویی، گفت: ورود پول‌های سیاه با منشا جرم به این معنا که "جرمِ منشا" ثروتی را ایجاد کند و این پول وارد جریان عادی اقتصاد کشور شود، پولشویی رخ داده است. به تعبیری دیگر پول سیاه شسته می‌شود و در جریان اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

کد N1883783