در نمایشِ «در» تخته شد/ انتشار فیلم پشت صحنه، علت توقف اجرای این تئاتر است؟

کد N1883713