انتشار اولین تصویر رسمی از بن‌سلمان پس از غیبتی طولانی

کد N1883637