تصاویر| این دو تاجر، ترامپ را علیه قطر تحریک کردند

کد N1882258