چیزی که درمجلس آتش زدیم برجام نبود،چندتاکاغذ بود!/ تیم مذاکره به حریف بگویدچنین آدمهایی درمجلس داریم

روزنامه اعتماد اظهارات عضو جبهه پایداری را در باره آتش زدن پرچم امریکا و برجام در جلسه علنی مجلس منتشر کرد.

[span id='lblNewsBody'] [p]سيدمحمدجواد ابطحي گفت «صبح زود همان روز در رستوران مجلس با آقاي كوهكن در خصوص تصميم ترامپ كه شب گذشته در رابطه با خروج برجام گرفت و فرار رو به جلوي آقاي روحاني كه بلافاصله اعلام كرد ما حاضريم با اروپايي‌ها برجام را ادامه دهيم، صحبت مي‌كرديم. تصميم بر اين گرفتيم كه در اين شرايط، جو را عوض كنيم تا همه گمان نكنند كه همه اركان نظام مطابق با نظريات آقاي روحاني است. حتي آقاي ذوالنور هم در جريان آتش زدن پرچم امريكا نبود و ايشان هم تعدادي كاغذ به نام برجام آورد كه آتش زد وگرنه آن كاغذها خود برجام نبود. تصميم گرفتيم پرچم امريكا را آتش بزنيم ولي ديديم كه براي جلسه صحن مجلس نمي‌توانيم پرچم پارچه‌اي امريكا را تهيه كنيم و ضمنا اگر آن را مهيا مي‌كرديم و آتش مي‌زديم مجلس هم آتش مي‌گرفت از اين‌رو آقاي كوهكن زحمت كشيدند و از طريق روابط عمومي مجلس پرچم امريكا را پرينت شده گرفتند تا آن را به آتش بكشند. فندك را هم يكي از همكاران گرفت و به آقاي كوهكن دادند. اين كار خودجوش بود و اصلا به خاطرش كار سازماندهي شده‌اي نكرديم؛ اين كار ما آتش به اختيار بود.»

ابطحي در دفاع از اين اقدام و پاسخ به افرادي كه به همخوان نبودن آن با مواضع مقام معظم رهبري اشاره مي‌كنند، گفت: «اتفاقا اين كار ما تقويت تيم مذاكره‌كننده بود كه بگويند در مجلس ما چنين افرادي حضور دارند كه با نفي كل برجام موافقند. حال تيم مذاكره‌كننده بايد بداند كه مي‌بايد دست توانمندتري را براي چانه‌زني داشته باشد.»

 

45302

کد N1882016