آل‌اسحاق: دیپلمات‎ها سرخود مذاکره نکردند، با نظام هماهنگ بودند

کد N1878441