تصاویر| افزایش شهدای فلسطینی/ادامه محکومیت جهانی به اقدام آمریکا و اسرائیل

کد N1878253