دومین جایزه ملک‌الشعرای بهار برندگان خود را شناخت

کتاب و اندیشه,جایزه ملک‌الشعرای بهار

به گزارش ایلنا، از میان این سیزده انجمن، یک انجمن به عنوان برگزیده برگزیده‌ها، دو انجمن به عنوان برگزیده و ۱۰ انجمن شایسته تقدیر شناخته شدند.

اسامی این انجمن‌ها به شرح زیر است:

برگزیده برگزیده‌ها:
انجمن ادبی حیرت به دبیری مجید خادم

برگزیده:
خانه ادبیات افغانستان به دبیری محمدسرور رجایی
انجمن ادبی داستان جمعه به دبیری زهره سادات میرعارفین

شایسته تقدیر:
انجمن ادبی رسم کتابخوانی به دبیری سید مجتبی آل سید
انجمن ادبی رفقای نقد به دبیری سجاد نوروزی
انجمن ادبی سپیدار به دبیری فاطمه سلیمانی
انجمن ادبی سرچشمه به دبیری احمدرضا سلیمی
انجمن ادبی فروغ کاشان به دبیری زهرا رسول زاده
انجمن ادبی گنجینه دانایی رامهرمز به دبیری توران درویشی
انجمن ادبی موج‌شکن به دبیری پونه نیکوی
انجمن ادبی نوای غریب دستگرد امامزاده به دبیری سجاد محبی دستگردی
کانون ادبی دانشگاه صنعتی اصفهان به دبیری فخرالدین اسماعیلی دارستانی

کد N1876853