معاون دادستان کل کشور مطرح کرد:

تشریح اهداف بازدیدهای سرزده و دوره‌ای از دادسراها

حقوقی قضایی,محمد فیروزی

به گزارش ایلنا، محمد فیروزی در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری و دادستانهای سراسر کشور به تبیین ساختار این معاونت پرداخت و گفت: در این معاونت اداره کل نظارت بر دادسراها و نظارت بر زندان‌ها و اجرای احکام و ضابطین وجود دارد که وظایف مهمی را برعهده دارند.

وی در بیان نحوه بازرسی‌‌‌‌ها اظهار داشت: بازدیدها به صورت سرزده، مستمر و دوره‌ای صورت می‌گیرد و همچنین با استفاده از بازدید الکترونیکی کلیه شعبات را مورد بررسی قرار می‌‌‌دهیم و این بازدیدها در سال جاری با جدیت استمرار پیدا می‌‌‌کند.

معاون دادستان کل کشور نظارت بر حسن اجرای قانون، ایجاد هماهنگی بین دادسراها، آسیب‌‌شناسی، ارتقای سطح کیفی و کمی قضات و شناسایی نیروهای توانمند و مجرب و اقدام برای ارتقای جایگاه آنها را از جمله اهداف این بازدیدها برشمرد.

فیروزی از دادستانهای مراکز استان‌ها خواست تا  احکام قطعی شده اجرای احکام را اجرا کنند.

وی با تاکید بر روسای کل دادگستری‌‌ها مبنی بر نظارت بر تجدیدنظر و دادگاه‌‌‌های بدوی از آنها خواست دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام و کاهش جمعیت کیفری را اجرا کرده و نتایج را به دادستان کل اعلام کنند. 

کد N1867382