آل‌ثانی در پاسخ به وزیر سعودی؛

بحران سوریه یک مسئولیت جمعی است

کد N1866841