مهر خبر می دهد

محسن امیریوسفی به شورای صنفی نمایش رفت/ نماینده کانون کارگردانان

فرهنگی

محسن امیریوسفی به عنوان نماینده کانون کارگردانان سینمای ایران در کارگروه اکران انتخاب شد.

محمدرضا عرب سخنگوی کانون کارگردانان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخاب نماینده این کانون در شورای صنفی نمایش گفت: امروز چهارشنبه پنجم فروردین ماه جلسه کانون کارگردانان سینمای ایران در محل این کانون تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه محسن امیریوسفی به عنوان نماینده کانون در کارگروه اکران (شورای صنفی نمایش) به اتفاق آرا به عنوان نماینده کانون کارگردانان سینمای ایران در شورای صنفی نمایش انتخاب شد.

کد N1866760