توضیحات خسرو حیدری در خصوص شکایت از استقلال

فوتبال,استقلال تهران,خسرو حیدری

به گزارش ایلنا، خسرو حیدری بازیکن استقلال با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص شکایت خود، به سایت رسمی باشگاه استقلال اعلام کرد: چنین چیزی نیست. این مساله، یک اختلاف نظر مالیاتی مربوط به گذشته بود که برطرف شده است و من هرگز از استقلال شکایت نمیکنم و این مساله درست نیست. من بیش از یک میلیارد تومان از استقلال طلبکارم و اعتراضی نکرده ام.

کد N1866111