امروز؛

خبرنگار هتاک حین فرار از کشور بازداشت شد

اجتماعی

خبرنگاری که در فضای مجازی به یکی از ائمه توهین کرده بود، حین فرار بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «امیرحسین.ا» خبرنگار هتاک به ساحت یکی از ائمه معصومین(ع) در فضای مجازی، حین فرار بازداشت شد.

وی روز گذشته از سوی دادسرای فرهنگ و  رسانه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

گفتنی است، این خبرنگار تاکنون بارها سابقه هتاکی و توهین به مقدسات اسلامی را در فضای مجازی داشته است و در آخرین مورد در چند توئیت به ساحت ولی نعمت ایرانیان توهین های شرم آوری کرده بود.

کد N1866005