با حکم علی اصغر مونسان؛

پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور شد

فرهنگی

پویا محمودیان از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌صنایع دستی و گردشگری، به عنوان معاون صنایع دستی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا محمودیان طی حکمی از سوی علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به عنوان معاون صنایع دستی این سازمان انتخاب و معرفی شد.

پویا محمودیان پیش از این مدیرکل صادرات صنایع دستی کشور بود که پس از استعفای بهمن نامورمطلق، به عنوان سرپرست معاونت صنایع دستی انتخاب شد.

اکنون با حکم علی‌اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت صنایع دستی این سازمان به پویا محمودیان سپرده شد.

کد N1864630