معرفی گزینه های پنج گانه برای شهرداری تهران

اجتماعی

اعضای شورای شهر تهران گزینه های پنج گانه خود را فردا در جلسه هم اندیشی اعضای شورا معرفی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس زمان بندی اعلام شده از سوی شورا فردا اعضای شورای شهر هر کدام پنج گزینه را به عنوان گزینه های شهرداری معرفی می کنند که از میان آنها ۷ گزینه نهایی خواهد شد.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در توئیت خود بر اهمیت جلسه روز یکشنبه تاکید کرده و گفته است گرچه انتخاب شهردار تهران به ۲۳ اردیبهشت موکول شده اما اقدام اعضای شورا برای معرفی گزینه های پنج گانه در روز یکشنبه پیش رو تصمیمی سرنوشت ساز است.

همچنین محمدجواد حق شناس در توئیت خود اعلام کرده است فردا در جلسه هم اندیشی شورا هر عضو پنج گزینه را برای تصدی شهرداری تهران پیشنهاد می کنند در جلسه بعد غربال گزینه ها تا رسیدن به هفت نفر با بیشترین رای ادامه می یابد. برنامه پیشنهادی هفت گزینه برای انتخاب شهردار بررسی می شود و دو گزینه در صحن از برنامه هایشان دفاع می کنند.

کد N1863666