سخنگوی ناجا با اشاره به حادثه امروز؛

پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی کند

اجتماعی

دفترسخنگوی ناجا ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته گفت پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفترسخنگوی ناجا، سردار منتظر المهدی ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته گفت پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی کند.

وی افزود: بررسی های اولیه حکایت از وقوع این اتفاق در یکی از پارکهای تهران دارد که فیلم پخش شده بخشی ازکل اتفاق است درحال حاضر بازرسی پلیس تهران  درحال بررسی موضوع  می باشد و نتیجه متعاقباً اعلام می شود.

سخنگوی ناجا ادامه داد: انتظار میرود همه دختران و بانوان جامعه نیز شئونات اجتماعی را رعایت نمایند.

کد N1862702