محمدرضا جلایی‌پور بازداشت شد

حقوقی قضایی,محمدرضا جلایی‌پور

به گزارش ایلنا، «محمدرضا جلایی‌پور» با حکم دادسرای ناحیه ۲۳ شب گذشته بازداشت شد.

علت بازداشت وی هنوز مشخص نیست.

محمدرضا جلایی پور، فرزند حمیدرضا جلایی پور، استاد دانشگاه تهران و عضو حزب اتحاد است.

کد N1862403