لغزش آتشفشان اتنا به درون دریا

حوادث طبیعی,محیط زیست جهان,جهان,آتشفشان

همشهری آنلاین: فعال‌ترین آتشفشان اروپا، کوه اتنا، درحال لغزیدن به سمت دریاست.

براساس گزارش BBC، دانشمندان دريافته‌اند كل ساختار كوه اتنا در جزيره سيسيل ايتاليا با سرعت 14 ميليمتر در سال به سمت مديترانه در حركت است. گروهي از محققان بريتانيايي كه پي به اين فرايند برده‌اند معتقدند بايد با دقتي بالا وضعيت را از نزديك تحت نظر داشت زيرا ممكن است به افزايش خطرات اتنا بيانجامد.

به گفته محققان دانشگاه اوپن درحال حاضر موضوع هشداردهنده‌اي وجود ندارد اما نسبت به آن بي‌تفاوت ماند و بايد احتمال سرعت گرفتن اين حركت را به دقت زير نظر داشت. 

جان موري زمين‌شناس دانشگاه اوپن بيش از 50 سال است كه درحال مطالعه روي اصلي‌ترين آتشفشان اروپا است و در طول اين مدت تعداد زيادي دستگاه جي‌پي‌اس براي مطالعه رفتارهاي كوه اتنا در اطراف آن نصب كرده‌است.

اين ابزار به كوچكترين تغييرات ميليمتري در مخروط آتشفشاني حساس است و داده‌هايي كه طي 11 سال اخير گرد‌آوري شده‌اند اكنون به وضوح نشان مي‌دهند اين كوه درحال حركت به جهت شرق و جنوب شرق و به سمت شهر ساحلي گياره در فاصله 15 كيلومتري است.

زاويه حركت اتنا بسيار خفيف و 1 تا 3 درجه است زيرا به گفته دانشمندان اين كوه روي بستري رسوبي و قابل انعطاف قرار گرفته‌است. محققان باور دارند اين اولين‌باري است كه لغزش و حركت كل بستر يك آتشفشان مشاهده شده‌است.

در مقياس انساني، سالي 14 ميليمتر جا به‌جايي يعني 1.4 متر در طول 100 سال و اين جابه‌جايي بسيار ناچيز است. اما بررسي‌هاي زمين‌شناسانه در ديگر نقاط جهان نشان داده‌اند كه اين نوع وضعيت معمولا به بروز مشكلات فاجعه بار در آتشفشان‌ها منجر مي‌شوند. فشار ايجاد شده ناشي از اين رويداد مي‌تواند به رانش‌‌هاي ويرانگر زمين منجر شود.

با اين‌همه محققان باور دارند چنين رويدادي بسيار نادر است و وقوع چنين رفتاري به قرن‌ها و شايد هزاران سال زمان نياز داشته باشد تا وضعيت آتشفشان به وضعيت بحراني تبديل شود. همچنين هنوز هيچ شاهدي مبني بر اينكه اتنا نيز چنين سرنوشتي خواهد داشت به دست نيامده‌است از اين رو درحال حاضر جايي براي نگراني نيست.