السد مقابل پرسپولیس تنها نیست؛ هتل در قرق اعراب(عکس)

کد N1859697