محمدرضا اصلانی از عطار می‌گوید

فرهنگی

همزمان با ۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار، محمدرضا اصلانی به خانه فرهنگ و هنر مانا می‌رود و از سراینده منطق الطیر می گوید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار، محمدرضا اصلانی از این شاعر بزرگ پارسی گویمی گوید. همچنین فیلم مستند «منطق الطیر» از ساخته های او هم به نمایش درمی آید.

یکی دیگر از سخنرانان مراسم بزرگداشت عطار، امیرحسین ماحوزی است. همچنین علیرضا گلدوزیان با همکاری هنرجویانش، یک کارگاه تصویرگری با موضوع «سیمرغ» برگزار می کند.

مراسم بزرگداشت عطار نیشابوری، ۲۵ فروردین ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در خانه فرهنگ و هنر مانا به نشانی بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه شاهد، شماره ۶ برگزار می شود.

کد N1858069