شلیک هوایی برای متوقف کردن مرد قمه‌به‌دست در شهرآرا

کد N1847781