قاضی کشکولی:

حکم «ثلاث» در موعد مقرر صادر می‌شود

اجتماعی

قاضی محمدی کشکولی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات راننده اتوبوس حادثه خیابان پاسداران، گفت: حکم ثلاث در موعد مقرر صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی محمدی کشکولی در حاشیه سومین جلسه دادگاه راننده اتوبوس خیابان پاسداران در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حادثه ای که در خیابان گلستان هفتم پاسداران اتفاق افتاد از معدود جرایمی بود که موجب شد اذهان عمومی را مشوش کند و نظم عمومی را تحت تاثیر خودش قرار دهد.

وی افزود: با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه در رسیدگی های قضایی تعللی صورت نگیرد و الزامات قانونی در نطر گرفته شود و همچنین ریاست کل دادگستری استان تهران و سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران تلاش کردند که زمینه را برای رسیدگی منصفانه برای طرفین پرونده را مهیا کنند.

وی گفت: ما هیات قضایی هم تلاش کردیم با رعایت موازین قانونی به ویژه مقررات آیین دادرسی کیفری و همچنین رعایت اصول بی طرفی و استقلال مرجع قضایی که از اصول آیین دادرسی به شمار می رود لذا با مراعات کردن مقررات قانونی و عدم تعجیل در رسیدگی بتوانیم بدون حاشیه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنیم و دادگاه فرایند رسیدگی منصفانه را طی کند.

مهلت دادگاه به پایان رسید و تلاش شد زوایای پرونده روشن شود و به متهم فرصت داده شد از خود دفاع کند لذا امروز اخرین جلسه دادگاه را داشتیم و هیات قضایی حکم را طی فرصت قانونی صادر می کند.

کد N1846519