عربستان رابطه تجاری خود را با برخی شرکت‌های آلمانی قطع می‌کند

کد N1845814